Rozdielnosť NÁS SPÁJA – Diversity unites us festival on Saturday October 22

***Slovenčina nižšie***

If you agree with us, please accept our invitation!

Non-profit organization Foreigners in Bratislava (Cudznici v Bratislave) has been dealing with a society-wide problem, which is based on fear of receiving, acceptance and integration of foreigners and asylum seekers in Slovakia. The aim of the project “Diversity unites us” is to tear down barriers between communities of different cultures, languages and religions, to help create friendships and good relations between locals, foreigners and refugees through freely available events, for all of you!

You can enjoy a whole day walk in event on 22.10 (Saturday) during which we prepared the following activities: language workshops for the youngest, workshops for women, projections of Slovak movies with English subtitles, discussions with asylum seekers living in Slovakia and dance workshops (all activities a both in Slovak and English language). All activites are for free. You need reservation only for women workshop, reserve via: info@internationals.sk
For all other activities you do not need reservation

The program:

15:00 – 20:00 – Henna paining – no reservation needed!
15:00 – 16:30 – Workshop for women – creating textile pumpkins – reservation needed
16:00 – 16:40 – Belly dance guided in English – FREE drop in lesson
15:00 – 17:00 – Language – creative workshop for children (4-8 y)
17:00 – 17:40 SLovak Folk dance guided in English – FREE drop in lesson
18:00 – Discussions with foreigners – lead by Terry Moran
19:00 – Projection of a Slovak movie (with English subtitles) – Sila ludskosti – Power of Good

This project was made possible thanks to the program Unite for a good cause by Orange Foundation.

We are looking forward to see you!

Questions: info@internationals.sk – we answer withinn fe hours 😉

**Slovenčina***
Ak s nami súhlasíte, prijmite naše pozvanie!
Občianske zduženie Cudzinci v Bratislave sa dlhodobo venuje celospoločenskému problému, ktorý je založený na obavách z prijímania, akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na Slovensku. Cieľom projektu “Rozdielnosť nás spája” je búrať bariéry medzi komunitami rôznych kultúr, jazykov a náboženstiev, pomáhať vytvárať priateľstvá a dobré vzťahy medzi domácim obyvateľstvom, cudzincami a azylantmi prostredníctvom voľne dostupných podujatí, pre všetkých vás!

Už teraz sa môžete tešiť na tri celodenné podujatia, počas ktorých sme pre vás pripravili – jazykové dielne pre najmenších, tvorivé dielne pre ženy, projekcie slovenských filmov s anglickými titulkami, diskusie s azylantmi žijúcimi na Slovensku a tanečné workshopy (všetky aktivity v slovenskom a anglickom jazyku).

Program:

15:00 – 20:00 Malovanie hennou, rezervacia neni nutna
15:00 – 17:00 – Tvorivá dielňa pre ženy – treba rezervacia
15:00 – 17:00 – Jazykovo tvorivá dielňa pre deti – rezervacia neni nutna
16:00 – 16:40 – Brusne tance – zadarmo ukazkova hodina
17:00 – Slovenský ľudový tanec – zadarmo ukazkova hodina
18:00 – Diskusia s Cudzincami – Terry Moran
19:00 – Projekcia Slovenského filmu (s anglickými titulkami) – Sila ludskosti

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec Nadácie Orange.

Tešíme sa na Vás!