Rozdielnosť NÁS SPÁJA – Diversity unites us

**Slovenčina nižšie***

If you agree with us, please accept our invitation!

Non-profit organization Internationals in Bratislava has been dealing with a society-wide problem, which is based on fear of receiving, acceptance and integration of foreigners and asylum seekers in Slovakia. The aim of the project “Diversity unites us” is to tear down barriers between communities of different cultures, languages and religions, to help create friendships and good relations between locals, foreigners and refugees through freely available events, for all of you!

You can enjoy a whole day walk in event on 20.8 during which we prepared the following activities: language workshops for the youngest, workshops for women, projections of Slovak movies with English subtitles, discussions with asylum seekers living in Slovakia and dance workshops (all activities a both in Slovak and English language). All activites are FOR FREE. You need reservation only for women workshop, reserve via: info@internationals.sk
For all other activities you do not need reservation

The program:
14:00 – 16:00 – Workshop for women + henna painting – creating flower garlands – reservation needed
15:00 – 15:40 – Belly dance in English – dance class for everyone
14:00 – 16:00 – Language workshop for children (4-8 y)
15:00 – 15:40 – Belly dance guided in English- everyone can join
16:00 – Slovak folk dance – everyone can join
17:00 – Discussions with foreigners
18:00 – Projection of a Slovak movie (with English subtitles) – Eva Nova

This project was made possible thanks to the program Unite for a good cause by Orange Foundation.

We are looking forward to see you!

Questions: info@internationals.sk

When and where? 20.8.2016 (Saturday) from 14-19, SATORI STAGEMickiewiczova 9.

PARTNERS:
Satori Stage: www.satoristage.eu
Asociácia slovenských filmových klubov: www.asfk.sk
Etno Dance: www.etnodance.sk

MEDIA PARTNERS:
Welcome to Bratislava: www.welcometobratislava.eu
The Daily sk: www.thedaily.sk

**Slovenčina***
Ak s nami súhlasíte, prijmite naše pozvanie!
Občianske zduženie Cudzinci v Bratislave sa dlhodobo venuje celospoločenskému problému, ktorý je založený na obavách z prijímania, akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na Slovensku. Cieľom projektu “Rozdielnosť nás spája” je búrať bariéry medzi komunitami rôznych kultúr, jazykov a náboženstiev, pomáhať vytvárať priateľstvá a dobré vzťahy medzi domácim obyvateľstvom, cudzincami a azylantmi prostredníctvom voľne dostupných podujatí, pre všetkých vás!

Už teraz sa môžete tešiť na tri celodenné podujatia, počas ktorých sme pre vás pripravili – jazykové dielne pre najmenších, tvorivé dielne pre ženy, projekcie slovenských filmov s anglickými titulkami, diskusie s azylantmi žijúcimi na Slovensku a tanečné workshopy (všetky aktivity v slovenskom a anglickom jazyku).

Program:
14:00 – 16:00 – Tvorivá dielňa pre ženy
14:00 – 16:00 – Jazykovo tvorivá dielňa pre deti
15:00 – 15:40 – Belly dance in English
16:00 – Slovenský ľudový tanec
17:00 – Diskusia s Cudzincami
18:00 – Projekcia Slovenského filmu (s anglickými titulkami)

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec Nadácie Orange.

Tešíme sa na Vás!