We are professional team of excited young people. We love what we do and that´s why we give our best organizing various events for every taste and age group including festivals. parties, trips, gatherings, networking events, charity events, sport events (pilates, zumba, bodyworkout), educational and creative workshops, even activities for children or spiritual events (meditation, yoga, belly dance, gong bath, workshops). All events are open to public and guided in English. In case of necessity we can provide translation to Slovak and some other languages

Like what you see? Want to try our services ? Contact us on: info@internationals.sk. With great pleasure we will organize a perfect event for you ;)

You can find all our events in the Eventland mobile app as well – download for free here: www.eventland.eu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Rozdielnosť NÁS SPÁJA – Diversity unites us no 2

Sunday, 25 September, 2016 @ 15:00 - 20:00

***Slovenčina nižšie***

If you agree with us, please accept our invitation!

Non-profit organization Internationals in Bratislava has been dealing with a society-wide problem, which is based on fear of receiving, acceptance and integration of foreigners and asylum seekers in Slovakia. The aim of the project “Diversity unites us” is to tear down barriers between communities of different cultures, languages and religions, to help create friendships and good relations between locals, foreigners and refugees through freely available events, for all of you!

You can enjoy a whole day walk in event on 25.9 (Sunday) during which we prepared the following activities: language workshops for the youngest, workshops for women, projections of Slovak movies with English subtitles, discussions with asylum seekers living in Slovakia and dance workshops (all activities a both in Slovak and English language). All activites are for free. You need reservation only for women workshop, reserve via: info@internationals.sk
For all other activities you do not need reservation

The program:

15:00 – 20:00 – Henna paining – no reservation needed!
15:00 – 16:00 – Workshop for women – creating earings – reservation needed
16:00 – 16:40 – Bollywood  dance guided in English – FREE drop in lesson
15:00 – 17:00 – Language workshop for children (4-8 y)
17:00 – 17:40 Bollywood  dance guided in English – FREE drop in lesson
18:00 – Discussions with foreigners – lead by expat Sheldon Armitage
19:00 – Projection of a Slovak movie (with English subtitles) -Birds, Orphans and Fools

This project was made possible thanks to the program Unite for a good cause by Orange Foundation.

We are looking forward to see you!

Questions: info@internationals.sk

PARTNERS:
Satori Stage: www.satoristage.eu
Etno Dance: www.etnodance.sk

MEDIA PARTNERS:
Welcome to Bratislava: www.welcometobratislava.eu
The Daily sk: www.thedaily.sk

**Slovenčina***
Ak s nami súhlasíte, prijmite naše pozvanie!
Občianske zduženie Cudzinci v Bratislave sa dlhodobo venuje celospoločenskému problému, ktorý je založený na obavách z prijímania, akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na Slovensku. Cieľom projektu “Rozdielnosť nás spája” je búrať bariéry medzi komunitami rôznych kultúr, jazykov a náboženstiev, pomáhať vytvárať priateľstvá a dobré vzťahy medzi domácim obyvateľstvom, cudzincami a azylantmi prostredníctvom voľne dostupných podujatí, pre všetkých vás!

Už teraz sa môžete tešiť na tri celodenné podujatia, počas ktorých sme pre vás pripravili – jazykové dielne pre najmenších, tvorivé dielne pre ženy, projekcie slovenských filmov s anglickými titulkami, diskusie s azylantmi žijúcimi na Slovensku a tanečné workshopy (všetky aktivity v slovenskom a anglickom jazyku).

Program:

15:00 – 20:00 Malovanie hennou, netreba rezervacia
15:00 – 17:00 – Tvorivá dielňa pre ženy – treba rezervacia
15:00 – 17:00 – Jazykovo tvorivá dielňa pre deti – netreba rezervacia
16:00 – 16:40 – Bollywood  tanec – zadarmo ukazkova hodina
17:00 – Slovenský ľudový tanec – zadarmo ukazkova hodina
18:00 – Diskusia s Cudzincami – vedena expatom Sheldonom Armitagom
19:00 – Projekcia Slovenského filmu (s anglickými titulkami) – Vtackovia, syroty a blazny

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec Nadácie Orange.

Tešíme sa na Vás!

Details

Date:
Sunday, 25 September, 2016
Time:
15:00 - 20:00

Venue

SATORI STAGE
Mickiewiczova 9
Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)
+ Google Map
[lbg_audio3_html5 settings_id='1']