We are professional team of excited young people. We love what we do and that´s why we give our best organizing various events for every taste and age group including festivals. parties, trips, gatherings, networking events, charity events, sport events (pilates, zumba, bodyworkout), educational and creative workshops, even activities for children or spiritual events (meditation, yoga, belly dance, gong bath, workshops). All events are open to public and guided in English. In case of necessity we can provide translation to Slovak and some other languages

Like what you see? Want to try our services ? Contact us on: info@internationals.sk. With great pleasure we will organize a perfect event for you ;)

You can find all our events in the Eventland mobile app as well – download for free here: www.eventland.eu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Multikulti Bratislava no. 2

Saturday, 30 September, 2017 @ 14:30 - 22:00

**Slovenčina nižšie***

If you agree with us, please accept our invitation!

Non-profit organization Internationals in Bratislava has been dealing with a society-wide problem, which is based on fear of receiving, acceptance and integration of foreigners and asylum seekers in Slovakia. The aim of the project “Multikulti Bratislava” is to tear down barriers between communities of different cultures, languages and religions, to help create friendships and good relations between locals, foreigners and refugees through freely available events, for all of you!

You can enjoy a whole day walk in event on 30.9 during which we prepared the following activities:creative creaworkshops for women, projections of Slovak movies with English subtitles, discussions with foreigners living in Slovakia and dance workshops (all activities a both in Slovak and English language). All activites are FOR FREE open to everyone – Slovak and foreigners. You need reservation only for women workshop, reserve via: info@internationals.sk
For all other activities you do not need reservation

The program:
14:30 – 16:00 – Workshop for women – creating textile pumpkins –
recommended reservation
15:45 – 16:20 – Yoga in English – reservation recommended to have 100% spot confirmed, but feel free to drop in also
18-19:30 Gathering and discussion with foreigners
19:30– Projection of a Slovak movie (with English subtitles) – The Millennial Bee (Slovak: Tisícročná včela)

This project was made possible thanks to the program Unite for a good cause by Orange Foundation.

We are looking forward to see you!

Questions: info@internationals.sk

When and where? 30.9.2016 (Saturday), Namestie SNP 22, fourth floor, bell: STUDIO

PARTNERS:
Asociácia slovenských filmových klubov: www.asfk.sk

MEDIA PARTNERS:
Welcome to Bratislava: www.welcometobratislava.eu
The Daily sk: www.thedaily.sk

Find this and many other events in this free event mobile app:www.eventland.eu

**Slovenčina***
Ak s nami súhlasíte, prijmite naše pozvanie!
Občianske zduženie Cudzinci v Bratislave sa dlhodobo venuje celospoločenskému problému, ktorý je založený na obavách z prijímania, akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na Slovensku. Cieľom projektu “Multikulti Bratislava” je búrať bariéry medzi komunitami rôznych kultúr, jazykov a náboženstiev, pomáhať vytvárať priateľstvá a dobré vzťahy medzi domácim obyvateľstvom, cudzincami a azylantmi prostredníctvom voľne dostupných podujatí, pre všetkých vás!

Už teraz sa môžete tešiť na tri celodenné podujatia, počas ktorých sme pre vás pripravili – j tvorivé dielne pre ženy, projekcie slovenských filmov s anglickými titulkami, diskusie s azylantmi žijúcimi na Slovensku a tanečné workshopy (všetky aktivity v slovenskom a anglickom jazyku).

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec Nadácie Orange.

Tešíme sa na Vás!

Details

Date:
Saturday, 30 September, 2017
Time:
14:30 - 22:00
Event Tags:
[lbg_audio3_html5 settings_id='1']