Donate 2%

STANOVY

***Slovenčina nižšie***

Have you ever encountered a cultural, or social shock residing abroad? Did you stumble communicating in foreign language integrating? Did prejudices interfere with your self-realization? Nowadays, in open world filled with opportunities travelling and working abroad, integration issues become truly important. This induced our initiation to found Internationals Bratislava (Cudzinci v Bratislave). Our civil association aims for innovative integration of foreigners in Slovakia. If you decide to donate your 2% of your refundable taxes, you will promote our goal, which not only consist of promoting Slovak language and culture through free interactive workshops, lectures, discussions, language courses, or projections of Slovak films with English subtitles, but also presentation of foreign cultures to Slovakia. In 2017 our target group are women and children.

Your 2% are not a redundant sum of money, they are an inherent part of your compulsory payments to the state. However, your decision may direct them to this meaningful purpose.

These are details you will need to fill in the form in case you decide to steer your 2% to us:

Name of the organization: Cudzinci v Bratislave
Address: Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava
ID number (ICO): 42362881
Legal form: civil association
Bank account number: 2928913711/1100 (Tatra Bank)
IBAN: SK0811000000002928913711
If you need any help in filling the form or you have any other questions do dot hesitate to contact us: info@internationals.sk

***Slovenčina***

Privítal vás pri prebývaní v cudzej krajine kultúrny, či sociálny šok? Nevedeli ste sa začleniť, mali ste problémy s komunikáciou? Bránili vám v sebarealizácií predsudky? V dnešnej dobe otvorených hraníc sa problémy integrácie stávajú čoraz dôležitejšími. Práve táto skutočnosť podnietila našu iniciatívu k založeniu Internationals Bratislava (Cudzinci v Bratislave). Naše občianske združenie sa snaží o inovatívnu integráciu cudzincov na Slovensku. Ak sa rozhodnete darovať nášmu združeniu 2 % z vašich daní, aj vy podporíte nielen šírenie slovenskej kultúry a jazyka prostredníctvom voľne prístupných interaktívnych workshopov, prednášok, diskusií, jazykových kurzov, či premietaní slovenských filmov s anglickými titulkami, ale aj spätnú prezentáciu zahraničných kultúr Slovensku.V roku 2017 zamerame sa na zeny a deti.

Vaše 2 % nie sú sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Svojim rozhodnutím ich len presmerujete na tento zmysluplný účel.

Pokiaľ sa rozhodnete darovať nám 2 % z Vašich daní, údaje, ktoré potrebujete o nás vedieť pre vyplnenie príslušného formulára, sú nasledovné:

Názov organizácie: Cudzinci v Bratislave
Adresa/sídlo: Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava
IČO: 42362881
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 2928913711/1100 (Tatra Banka)
IBAN: SK0811000000002928913711
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@internationals.sk