Submit Resume

Your Full Name (required)

Your Age (required)

Your Email (required)

Language (1 required, others optional)
Other (not listed):

Years of professional experience (required)

Less than 33-56-9more than 10

You have already gained professional experience in (required)


Other (not listed)

Are you searching for a job in (required)


Other (not listed)

Subject

Your Message

Attach your CV or other documents


By sending my CV I confirm that I have read the privacy policy regarding personal data sent via this application form as well as the personal data provided in the sent CV and I agree with their processing under the conditions as specified therein. I hereby also declare, that all personal data provided by me are correct and I am not breaching any rights of third persons by providing them.

Odoslaním svojho životopisu potvrdzujem, že som si prečítal súhlas so spracovaním osobných údajov zaslaných prostredníctvom tohto formulára ako aj s údajmi uvedeným v zaslanom životopise a s ich spracovaním súhlasím za podmienok v ňom uvedených. Týmto zároveň prehlasuje, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a ich poskytnutím neporušujem práva tretích osôb.

I've read and I agree with the Privacy Policy

Privacy policy